kontakt

Mgr. art. Richard Užák   |   tel. 0905 584 170   |   e-mail: richard@uzak.eu

grafický dizajnér na voľnej nohe
Kozia 22, 811 03 Bratislava 1

grafický dizajn, logotypy a firemná identita, copywriting, web design, predtlačová príprava
(DTP), digitálna retuš a fotomontáže, multimediálne prezentácie, 3D vizualizácie

© 1999–2017 Mgr. art. Richard Užák | grafický dizajn, Bratislava / freelance graphic designer, Bratislava